Форум WWW.MEYDAN.AZ » Законы проекта WWW.MEYDAN.AZ » Законы проекта WWW.MEYDAN.AZ
Автор Тема: Законы проекта WWW.MEYDAN.AZ [Перемещен]
  0 / -0    написано: 2021-03-12 13:14:59 

1. Qehremanin (personajin) qeyri duzgun qeydiyyati ile bagli qanun pozuntulari.

1.1. WWW.MEYDAN.AZ qeydiyyat anketinin doldurulmasi zamani dogum tarixinin ve ya cinsiyyetin qeyri duzgun gosterilmesi.

Ceza:BLOK

1.2.
Qehremanin (personajin) qeydiyyati zamani movcud olmayan ve ya diger
shexse mexsus elektron pocht unvanini gostermek qadagandir.

Ceza:BLOK

1.3.
Qehremandan (personajdan) yalniz onu qeydiyyatdan kechirmish oyunchu
(istifadechi) istifade ede biler. Qalan butun hallarda sifrenin ucuncu
sexse oturulmesi kimi qebul olunur ve qeti qadagandir.

Ceza:BLOK

1.4.
Qehremanin (personajin) qeydiyyati zamani istifadeci adinda (Login, nik)
qeyri normativ leksika, ustuortulu tehqir, irqchilik, milliyyetchilik,
narkotiklerin tebligati, dini ve siyasi tebligat hemchinin WWW.MEYDAN.AZ –a adiyyati olmayan butun nov reklam xarakterli ifadelerin istifade olunmasi qadagandir.

Ceza:BLOK

1.5.
Administrasiyanin xususi sechilmish istifadechi adlarina (Login, nik)
benzer adlardan istifade etmek (plagiatliqla meshgul olmaq) qadagandir.

Ceza:BLOK


2. Bir neche qehremanin (personajin) qeydiyyati ile bagli pozuntular.

2.1. Her bir shexse (istifadechiye) WWW.MEYDAN.AZ –da sigorta olunmamish birden artiq qehreman (personaj) qeydiyyatdan kechirmek qeti qadagandir.

Ceza:XAOS,Diger Acdiqi Qehraman BLOK

2.2. Bir komputerden, IP –den
(Internet Protocol) bir qehremandan (personajdan) artiq qehreman oyuna
daxil olursa, bu qehremanlarin sahibleri anketde heqiqi melumati
gostermelidirler, hemchinin bunu qehreman haqda melumatda qeyd
etmelidirler.

Ceza:XAOS 15 Gunden 30 Gune Kimi

2.3. Bir komputerden, IP –den (Internet Pratacol) daxil olan qehremanlar (personajlar) arasinda doyushler qanunsuz doyushler hesab olunur, elave qehremanlar ise "MULT” kimi qebul olunur.

Ceza:XAOS 30 Gunden 6 Aya Kimi

2.4. Bir komputerden daxil olan qehremanlarin (personajlarin) eyni terefden ve ya oz aralarinda kechirilmish doyushleri qanunsuz doyushler hesab
olunur.

Ceza:XAOS 15 Gunden 30 Gune Kimi

3. Doyushun neticesi haqqinda razilashma ile bagli pozuntular.

3.1.
Doyushun neticesi haqqinda oyunchular (istifadechiler) arasinda
razilashma (qelebe/meglubiyyet) qadagandir ve bu cur doyushler qanunsuz
doyushler hesab olunur.

Ceza:XAOS 15 Gunden 30 Gune Kimi

3.2. Oyunchularin (istifadechilerin)
diger oyunchulara doyushun evvelceden neticesi (qelebe/meglubiyyet)
haqqinda birterefli ve ya qarshiliqli shekilde hemchinin pulla teklifler
etmesi qadagandir.

Ceza:XAOS 15 Gunden 30 Gune Kimi


4. Qanunsuz maliyye emeliyyatlari.

4.1.
Oyunchularin (istifadechilerin) diger oyunculara mufte (havayi) olaraq
oyunun pul vahidlerini, eshyalarini oturmesi ve hemchinin qebul edilmesi
de qadagandir. Yalniz WWW.MEYDAN.AZ -in
administrasiyasi terefinden merheleye gore teyin olunmus limit
cherchivesinde hediyyeler ve oyunchular arasinda baglanmish muqavile
(sazish) esasinda oturulmeler istisnalar teshkil edir. Eks halda
oturmeler qanunsuz maliyye emeliyyatlari hesab olunur.

Ceza:XAOS 7 Gunden 15 Gune Kimi

4.2. Bir komputerden, IP –den (Internet Protocol) daxil olan qehremanlar (personajlar) arasinda oturmeler qanunsuz maliyye emeliyyatlari hesab olunur.

Ceza:XAOS 15 Gunden 30 Gune Kimi

4.3. WWW.MEYDAN.AZ –in komisyon dukanlarinda yerleshdirilmish eshyalarin faktiki qiymetinden defelerle ucuz ve ya baha satilmasi.

Ceza:XAOS 7 Gunden 15 Gune Kimi

5. Qeyri normativ leksikanin (o cumleden ustuortulu tehqir) istifadesi.

5.1. WWW.MEYDAN.AZ –in oyun chatinda qeyri normativ, etik ve exlaq normalarindan kenar leksikanin istifadesi qadagandir.

Ceza:45 Deq Baslayaraq 6 Saata Kimi

5.2. WWW.MEYDAN.AZ forumunda qeyri normativ, etik ve exlaq normalarindan kenar leksikanin istifadesi qadagandir.

Ceza:6 Saatdan 12 Saata Kimi

5.3. Doyushlere erize veren zamani istifade olunan sherhlerde qeyri normativ leksikanin istifadesi qadagandir.

Ceza:30 Deq 1 Saaa Kimi

5.4. Hediyyelerin uzerindeki qeydlerde qeyri normativ leksikanin istifadesi qadagandir.

Ceza:6 Saatdan 24 Saata Kimi

5.5.
Qehreman (personaj) haqqinda melumatda (anketde) hemchinin Xanliq
terkibinde olan qehremanlara teyin olunmush vezifelerin qeydlerinde
qeyri normativ leksikani istifade etmek qadagandir.

Ceza:2 Saatdan 6 Saata Kimi

5.6. WWW.MEYDAN.AZ demirchixanasinda eshyalarin oymasi zamani qeyri normativ leksikanin istifadesi qadagandir.

Ceza:2 Saatdan 6 Saata Kimi

5.7. WWW.MEYDAN.AZ pochtu
vasitesi ile unvanlanmish mektublarda ve hemchinin oyunchular
(istifadechiler) terefinden qeyd oluna bilecek butun nov qeydiyyat
vasitelerinde qeyri normativ leksikanin istifadesi qadagandir.

Ceza:2 Saatdan 6 Saata Kimi

6. Deleduzluq, oyunchularin (istifadechilerin) aldadilmasi.

6.1.
Icare, kredit ve ya ticaret razilashmasinin heyata kechirilmesi zamani
ohdeliklerin pozulmasi, hemchinin diger emlakin ogurlanmasi
deleduzluqdur ve qadagandir.

Ceza:XAOS 7 Gunden 15 Gune Kimi

6.2. Her hansi bir kommersiya
razilashmasinin heyata kechirilmesine lisenziyanin olmamasi, hemchinin
lisenziyasiz lisenziya teleb eden kommersiya fealiyyetinin heyata
kechirilmesi qadagandir.

Ceza:XAOS 6 Aydan 12 Aya Kimi

6.3. Oyunchulara (istifadechilere)
yalan vedler vererek qehremanlarina (personajlarina) mexsus shexsi
informasiyanin (parollarinin, shifrlerinin, qeydiyyatdan kechdiyi
elektron unvanin) oturulmesini teklif etmek.

Ceza:BLOK

6.4. WWW.MEYDAN.AZ –in
administrasiyasinin (mudiriyyetinin) adindan istifade ederek yalan
vedler vermek, oyunchularin (istifadechilerin) aldadilmasi.

Ceza:BLOK

6.5. WWW.MEYDAN.AZ -da dilenchilik (bilerekden xahish etmek) deleduzluga beraberdir ve qadagandir.

Ceza:6 Saatdan 12 Saata

6.6 WWW.MEYDAN.AZ –a aid olmayan movzularda suallar yazaraq "Стражи порядка” –nin ishine mane olmaq deleduzluq kimi qebul olunur ve qanun pozuntusudur.

Ceza:6 Saatdan 12 Saata


7. Zorla alma (zorakiliq), hede-qorxu ve Shantaj.

7.1. WWW.MEYDAN.AZ -da istenilen nov shantaj ve zorla alma (zorakiliq), hede-qorxu qeti qadagandir.

Ceza:24 Saatdan 2 Gune

7.2. Diger oyunchuya menevi ve maddi zerer vere bilecek melumatlarin yayilmasi qadagandir.

Ceza:XAOS 30 Gunluk

7.3. Real heyatda zorakiliq hereketlerine chagiris ve fiziki hesablashma hedesi qadagandir.

Ceza:24 Saatdan 48 Saata Kimi

7.4.
Oyunchunun (istifadechinin) ozunun ve ya diger oyunchularin
(istifadechilerin) shexsiyyetini aydinlashdira bilecek her hansi bir
informasiyanin (qeydiyyatda oldugu ve ya yashayis yerinin unvani,
telefon ve qeydiyyat nomreleri ve s.) WWW.MEYDAN.AZ –da movcud olan butun nov qeydiyyat vasitelerinden istifade ederek yayilmasi qadagandir.

Ceza:24 Saatdan 48 Saata Kimi

8. Muhakime icraatina mane olan hereketler.

8.1. WWW.MEYDAN.AZ -in administrasiyasinin (mudiriyyetinin) ve ya "Стражи порядка” -nin ish fealiyyetlerinin butun nov unsiyyet, qeydiyyat vasiteleri ile muzakiresi qeti qadagandir. Yalniz WWW.MEYDAN.AZ -in forumunda xususi yaradilmish "Жалоба” bolmesindeki shikayetler istisnadir.

Ceza:30 Deq 2 Saata Kimi

8.2. WWW.MEYDAN.AZ -in administrasiyasinin (mudiriyyetinin) ve ya "Стражи порядка” -nin
aldadilmasi, yalan ifadelerin (melumatlarin) verilmesi, xususi
hazirlanmish (duzeldilmish) tesdiqedici senedlerin teqdimi olunmasi.

Ceza:XAOS 1 Ayliq

8.3. Hakimiyyet numayendelerinin bilerekden aldadilmasi, hakimiyyet orqanlarina lazimi melumatin teqdim olunmasindan imtina.

Ceza:XAOS 15 Gunluk

8.4. WWW.MEYDAN.AZ -in administrasiyasinin (mudiriyyetinin) ve ya "Стражи порядка” -ni pul ile ele alma cehdi.

Ceza:XAOS 30 Gunluk

8.5. "Стражи порядка” -ni melumatin yayilmasina, xidmeti selahiyyetlerin ashmasina mecbur etme cehdi, o cumleden hede-qorxu yolu ile.

Ceza:XAOS 12 Aydan Baslayaraq Bloka Kimi Yolu Var

8.6. Bohtan, tehqirde ittiham, zorakiliq haqqinda bilerekden "Стражи порядка” –a yanlish melumatin verilmesi (sitatin modifikasiyasi) ve ya melumatin her hansi bir vasite ile saxtalashdirilmasi.

Ceza:XAOS 15 Gunluk

9. WWW.MEYDAN.AZ serverlerinin proqram teminatinin sehvlerinin istifadesi.

9.1. Proqram teminatinin sehvlerinin istifadesi qeti qadagandir.

Ceza:BLOK

9.2. WWW.MEYDAN.AZ -in
administrasiyasindan (mudiriyyetinden) proqram sehvlerinin olmasi
haqqinda melumatin gizledilmesi ve ondan istifade olunmasi qadagandir.

Ceza:BLOK

9.3. Mezmunu komputerin ishinde dayanmalara sebeb olan veb-saytlara istinadlarin yayilmasi qadagandir.

Ceza:BLOK

9.4. Mezmunu WWW.MEYDAN.AZ qehremanlarinin
(personajlarinin) daxil olma parollarin qanunsuz yolla alinmasi meqsedi
dashiyan veb-saytlara istinadlarin yayilmasi qadagandir.

Ceza:BLOK

9.5. Ogurlama ve ya qehremana (personaja) maddi ve ya menevi zererin yetirilmesi meqsedi ile WWW.MEYDAN.AZ qehremanlarin sindirilmasi qeti qadagandir.

Ceza:BLOK

10. "Стражи порядка” -nin selahiyyetlerinin ashmasi.

10.1. "Стражи порядка” -nin diger oyunchudan (istifadechiden) rushvetin almasi.

Ceza:XAOS 6 Aydan 12 Aya Kimi

10.2.
Rushvetin alinmasi ("Стражи порядка” -a terefinden rushvetin bilavasite
ve ya vasitechi vasitesi ile pul sheklinde (WWW.MEYDAN.AZ ve ya diger
oyunda istifade olunan oyun pullari, hemchinin real pullar) eshya
sheklinde, diger emlak ve ya rushvet veren ve ya onun temsil eden shexs
xeyrine hereketler (hereketsizlik)).

Ceza:XAOS 1 Aydan 6 Aya kimi

10.3. Xidmeti melumatin yayilmasi.

Ceza:XAOS 1 Aydan 6 Aya kimi

10.4.
Casusluq (shpionaj) (oz maraqlari uchun ve ya umumilikde WWW.MEYDAN.AZ
layihesine zerer vere bilecek WWW.MEYDAN.AZ -in administrasiyasinin
(mudiriyyetinin) ziyanina istifade etmek meqsedi ile mexfi melumatin
oturulmesi, yigilmasi, ogurlanmasi, saxlanmasi).

Ceza:BLOK

10.5. Vezife
selahiyyetlerinin suii istifadesi ("Стражи порядка” -a terefinden
WWW.MEYDAN.AZ layihesinin maraqlarinin ve ya "Стражи порядка” -nin
maraqlarinin eksine oz xidmeti vezifelerinin istifadesi).

Ceza:XAOS 1 Aydan 6 Aya kimi

10.6.
Vezife selahiyyetlerinin ashmasi ("Стражи порядка” -a terefinden oz
selahiyyetlerine daxil olmayan hereketlerin yerine yetirilmesi).

Ceza:XAOS 1 Aydan 6 Aya kimi

10.7.
Sehlenkarliq (xidmete sehlenkar ve ya diqqetsiz yanasmasi neticesinde
"Стражи порядка” -ar terefinden oz vezife borcunun yerine yetirilmemesi
ve ya oz ishlerine laqeyd yanashma).

Ceza:XAOS 1 Aydan 3 Aya kimi

10.8. Emire tabe olmama (
vezifece, rutbece ozunden boyuk ve ya bir basha tabechiliyinde oldugu
"Стражи порядка” –nin emirlerine, gosterishlerine tabe olmamaq, boyun
qachirmaq).

Ceza:XAOS 1 Aydan 3 Aya kimi

11. Diger qanun pozuntulari.

11.1. WWW.MEYDAN.AZ –a, onun administrasiyasina (mudiriyyetine) hemchinin "Стражи порядка” –nin
unvanina ve ya unvansiz olaraq birbasha yaxud "ustu ortulu” shekilde
tehqiramiz fikirler, edebsiz formada ifadeler, onlarin sheref ve
leyaqetinin alchaldilmasi.

Ceza:12 Saatda 48 Saata kimi 7 Gunluk Xaos

11.2. Istenilen oyunchunun
(istifadechinin), xanligin unvanina ve ya unvansiz olaraq birbasha yaxud
"ustu ortulu” shekilde tehqiramiz fikirler, edebsiz formada ifadeler,
onlarin sheref ve leyaqetinin alchaldilmasi.

Ceza:12 Saatda 48 Saata kimi

11.3. Qanunverici orqanin ve ya qanun icrachisi olan "Стражи порядка” –nin rehberliyinin deyishmesine achiq chagirishlar.

Ceza:12 Saatda 24 Saata kimi

11.4. WWW.MEYDAN.AZ administrasiyasinin
(mudiriyyetinin) xususi raziligi olmadan oyunchunun (istifadechinin) oz
qehremaninin (personajinin) ve ya her hansi bir qehremanin istenilen
nov pul vahidi ile alqi-satqisi, hediyye olunmasi, deyishdirilmesi, her
hansi bir meqsedle icareye verilmesi (hemcinin cehd olunmasi da eyni
qanun pozuntusuna beraberdir) qeti qadagandir.

Ceza: 1 Həftə susma,eyni hal təkrar olarsa BLOK

11.5. WWW.MEYDAN.AZ -a aid olmayan eshyalarin, xidmetlerin, real pul vahidlerinin WWW.MEYDAN.AZ oyun pullarina alishi-satishi ve ya WWW.MEYDAN.AZ oyun dunyasinin maddi resurslarina deyisddirilmesi qadagandir.

Ceza:6 Saatda 12 Saata kimi 3 Gunluk Xaos

11.6.
Qeyri oyun resurslarinin, alkoqolun, narkotik vasitelerin istenilen nov
reklam, intim xidmet novu gosterilmesi ile elaqedar reklam hemchinin WWW.MEYDAN.AZ –in
hazirki qanunlarina esasen proyektden istifade ederek sadalanmayan
butun fealiyyet novlerinin, xidmetlerin Internetde ve ya real heyatda
reklami qeti qadagandir.

Ceza:1 Saatda 12 Saata kimi

11.7. Alternativ sayitlarin reklami ve ya istenilen nov sayitlarin reklami. Fealiyyetinden asili olmayaraq WWW.MEYDAN.AZ –a hech bir adiyyati olmayan butun nov sayitlara istinadlarin paylashdirilmasi reklam kimi qebul olunur ve qeti qadagandir.

Ceza:BLOK

11.8. Alqı – Satqı ( Trade) yerində alıram , satıram , dəyişirəm və Qoraya çağırışdan başqa digər (xüsusi icazəsi olmayan ) bütün söhbətlər qadağandır.

Ceza:Birinci Defe Resmi Xeberdarlig Tekrar Olunarsa 15 Deq

11.9. WWW.MEYDAN.AZ -in
catinda ve forumunda flud/spam (eyni isarenin, herflerin, simvollarin,
smayilin, sozun, cumlenin, uc defeden cox bir-birinin ardinca
tekrarlamaq).

Ceza:Birinci Defe Resmi Xeberdarlig Tekrar Olunarsa 15 Deq

11.10. WWW.MEYDAN.AZ -in
catinda sistem ismariclarinin, doyuslere erizelerin, naim, xanliq
xidmetlerinin reklami ve umumilikde fealiyyet gostermesine WWW.MEYDAN.AZ administrasiyasi
(mudiriyyeti) terefinden xususi icaze verilen butun nov xidmetin
reklaminin 5 deqiqe intervali saxlamadan derc olunmasi.

Ceza:Birinci Defe Resmi Xeberdarlig Tekrar Olunarsa 15 Deq

11.11.
Xanliq saytlarinin ve xanliq xidmetlerinin birbasha ve ya dolayi yolla
reklami Xanliq bashchisi onun muavini ve xususi teyin olunmush "Carchi”
–dan bashqa qehremanlar uchun qadagandir. Istisna WWW.MEYDAN.AZ
forumunda xususi ayrilmish "Ханства” bolmesinde Xanliq saytlarinin
reklami teshkil edir.

Ceza:15 Deq 30 Deq Kimi

11.13. WWW.MEYDAN.AZ chatinda
ve forumunda unsiyyet zamani yalniz boyuk herflerden (bash herfler),
hemchinin bir sozde boyuk herflerin ardichilligindan istifade etmek
qadagandir.

Ceza:Birinci Defe Resmi Xeberdarlig Tekrar Olunarsa 15 Deq
WWW.MEYDAN.AZ administrasiyasinin
(mudriyyetinin) mulahizesine esasen cezalar tek-tek ve kompleks
shekilde o deqiqe deyil sonradan da tetbiq oluna hemchinin
agirlashdirici hal kimi artirila biler.

Yuxarida qeyd olunmush hereketlere gore mumkun cezalar:

• WWW.MEYDAN.AZ chatinda susma ovsunu.
• WWW.MEYDAN.AZ forumunda susma ovsunu.
• Qovulma.
• WWW.MEYDAN.AZ hebsxanasinda saxlama.
• Qehremanin (personajin) blok edilmesi.
• Qehremanin (personajin) anketinin baglanmasi.
• Qehremanin (personajin) musadire olunmasi.
• Qehremanin (personajin) WWW.MEYDAN.AZ -in melumatlar bazasindan silinmesi.


WWW.MEYDAN.AZ virtual
realliginin qanunlari muzakire olunmur ve butun oyunchular terefinden
mustesnasiz yerine yetirilmelidir. Bu qanunlarin yerine yetirilmesine
qanun icrachisi olan "Стражи порядка” nezaret edir.

"Стражи порядка” bu ve ya diger cinayet terkЗаконы проекта WWW.MEYDAN.AZibinin olmasi haqqinda qerarlar qebul edir.

"Стражи порядка” bu ve ya diger qaydalari, shertleri tertib ve onlarin icra olunmasini teleb etme selahiyyetine malikdir.

Qanunlari bilmemek istifadechileri mesuliyyetden azad etmir!


WWW.MEYDAN.AZ qanunlari istenilen vaxt WWW.MEYDAN.AZ administrasiyasi (mudiriyyeti) terefinden elave oluna ve ya deyishdirile biler.


Вы не авторизованы